Trứng Phục Sinh Trang Trí Bút Chì Màu Khởi Nguyên

500,000

Kích Thước: Cao 9.3cm – Đường kính 8cm
Trọng Lượng: 300g
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng