Táo Gỗ Trang Trí

457,831

Kích Thước: Cao 11cm – Đường kính 7.5cm
Trọng Lượng: 220g
Chất Liệu: Gỗ hương (Vietnam Hinoki wood)
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng