Cách Sử Dụng & Bảo Quản Sản phẩm quà tặng nghệ thuật

Không Để Đồ Vật Nóng Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Sản Phẩm
Không Dùng Chất Tẩy Rửa Có Nồng Độ Axit & PH Cao
Không Để ánh Nắng Trực Tiếp Chiếu Vào Bề Mặt Sản Phẩm
Sử Dụng Mút Hoặc Khăn Mềm Để Lau Sản Phẩm
Không Để Sản Phẩm Gần Lỗ Thông Hơi Để Tránh Bám Bụi Và Hơi Nóng
Không Viết Trực Tiếp Lên Bề Mặt Sản Phẩm
Không Tì Vật Sắc Nhọn Trực Tiếp Lên Sản Phẩm