Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

1111,204,578

Kích Thước: 17.7cm (Cao) x 10.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 750g
Chất Liệu: 252 chiếc bút chì màu, gỗ & keo Epoxy
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam