Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

400,000

Kích Thước: Cao 6.9cm – Đường kính 8.2cm
Trọng Lượng: 200g
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng