Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

600,000

Kích Thước: Cao 12.3cm – Đường kính 10cm
Trọng Lượng: 420g
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng