Chân Nến Trang Trí Hoàng Đế

1,197,349

Kích Thước: Cao 10cm – đường kính 17cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày