Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

1,050,000

Kích Thước: Cao 15.3cm – Đường kính 14.5cm
Trọng Lượng: 1200g
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng