Bình Hoa Chiêu Tài Tiến Bảo – Phiên Bản Đặc Biệt

1

Kích Thước: 17.7cm (Cao) x 10.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 800g
Chất Liệu: Gỗ & keo Epoxy
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Đã Bán