Chân Nến Trang Trí Hoàng Đế – Phiên Bản Đặc Biệt

1

Kích Thước: 17cm (Cao) x 10cm (Đường kính)
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Chất Liệu: Gỗ & Keo Epoxy
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Đã Bán