Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước – Phiên Bản Đặc Biệt

1

Kích Thước: 18cm (Cao) x 11cm (Đường kính)
Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Chất Liệu: Gỗ & Keo Epoxy
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Đã Bán