Thố Trang Trí Bút Chì Màu Kim Đỉnh

1

Kích Thước: Cao 4cm – đường kính 14.8cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày