Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

400,000

Kích Thước: Cao 11cm – Đường kính 7cm
Số bút chì màu sử dụng: 123
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng