Quân Vua – Giant Deluxe Serial

111

Kích thước: Cao 27.5 cm, Đế rộng 11 cm
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Thời gian hoàn thiện: 7 ngày