Quân Mã – Giant Deluxe Serial

2,23211,313

Kích thước: Cao 21cm, Đế rộng 10.5cm
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 8 ngày

Hotline
Zalo
Messenger