Quân Tốt – Giant Deluxe Serial

3,23223,323

Kích thước: Cao 17cm, Đế rộng 9.5 cm
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 7 ngày