Hũ Táo Trang Trí Bút Chì Màu

2,365,783

Kích Thước: 15cm (Cao) x 13.5cm (Đường kính)
Chất Liệu: chiếc bút chì màu, gỗ & keo Epoxy
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%