Táo Trang Trí Deleo – Phiên Bản Đặc Biệt

1

Kích Thước: Cao 12.3cm – Đường kính 10cm
Trọng Lượng: 500g
Chất Liệu: Gỗ & Keo Epoxy
Tác phẩm độc nhất: Không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng

Đã Bán